adatkezelés

 

 1. A szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse Wettsteinné Horváth Katalin e.v. (székhely: 1077 Budapest, Király utca 85. 4 em. 5/a ajtó, nyilvántartási szám: 51078638, adószám: 68004925-1-42, továbbiakban: Szolgáltató) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, valamint adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A Szolgáltató a www.bodocstibor.hu/webshop webshop (a továbbiakban: Webshop) működtetése során a Webshopba látogatók, regisztrálók, illetve a vásárlók (együttesen Látogatók) adatait kezeli.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

 1. A kezelt személyes adatok köre

2.1 Regisztráció esetén a Látogatóknak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

 • e-mail cím,
 • jelszó,
 • számlázási cím (számlázási név, utca és házszám, város, megye, irányítószám),
 • szállítási cím (szállítási név, utca és házszám, város, megye, irányítószám),
 • telefonszám

2.2 Technikai adatok

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Látogató bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Látogató külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

2.3 Cookie

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Látogató korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a Látogató részére külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. A Látogató a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. A letiltást követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

2.4 Online rendeléssel kapcsolatos általános adatkezelés

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Látogató beleegyezését követően az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Info. tv)-ben meghatározott módon, az üzletekben történő személyes áruátvétel során a terméket átvevő természetes személy személyi azonosító igazolványának számát az átvételi bizonylaton rögzítse. Az Info. tv. rendelkezései értelmében a hozzájárulás, szóban, írásban és ráutaló magatartással (az okmány átadásával) is megadható. Jelen adatkezelés célja a vásárlók tulajdonjogához fűződő érdekének megóvása. Az Info. tv. rendelkezései értelmében a Látogató kérheti a Szolgáltatótól a jelen pontban rögzített személyes adatának törlését.

2.5 Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

A Webshopban hírlevélre történő feliratkozásra van lehetőség. A lehetőség igénybevételével a hírlevélre feliratkozó felhasználó önkéntes adatszolgáltatás keretében a lentebb meghatározott személyes adatait adja át kezelésre a Szolgáltató részére:

 • Név
 • Email cím
 • Telefonszám
 • Cím
 • Weboldal használattal kapcsolatos viselkedési szokások
 • Hírlevél olvasással kapcsolatos viselkedési szokások
 • Vásárlási szokások
 1. Az adatkezelés jogalapja, célja, módja

3.1 Az adatkezelésre a Webshopban található internetes tartalmak a Látogató önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Látogató kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Webshop használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint a Látogató önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

A hozzájárulást a Látogató az egyes adatkezelések tekintetében a Webshop használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

3.2 Az adatkezelés célja a Webshopban elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató a Látogató által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás, illetve ha a Látogató feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében

3.3 Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Látogató jogainak védelme.

3.4 A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a Látogató előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

3.5 Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Látogató e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Látogatót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 1. Az adatkezelés időtartama

4.1 A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart. A Látogató a törlést ügyfélszolgálaton keresztül kezdeményezheti.

4.2 Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Webshopban történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

4.3 Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről történő leiratkozásig tart.

4.4 A Webshop bezárása esetén Szolgáltató minden adatot automatikusan töröl legkésőbb a jogszabályi előírások lejártakor.

 1. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

5.1 Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére kizárólag az alábbi esetekben adják át.

5.2 Az informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe.


 

Adatfeldolgozók megnevezése:

Cégnév Cím Tevékenység
Számlahegy Kft. 1115 Budapest, Keveháza utca 1-3 számlázás
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. futárszolgálati tevékenység
Trans-O-Flex Hungary Kft. 1239 Budapest, Európa út 12. futárszolgálati tevékenység
Royal Futár Hungária Kft. 1182 Budapest, Vajdahunyad u. 19. futárszolgálati tevékenység
Lapker Zrt. 1097 Budapest, Táblás utca 32. futárszolgálati tevékenység
DPD Hungária Kft. 1158 Budapest, Késmárk utca 14/b futárszolgálati tevékenység
Webox Hungary Kft. 8000 Székesfehérvár, Vásárhelyi út 5. futárszolgálati tevékenység
FOXPOST Zrt. 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9. futárszolgálati tevékenység
Magyar Posta ZRT. 1138. Budapest, Dunavirág u. 2-6. futárszolgálati tevékenység

A Szolgáltató az elektronikus számla kibocsátása érdekében a Látogató által megadott számlázási adatokat továbbítja Számlahegy Kft. részére. Az adattovábbítás célja: a Látogató részére elektronikus számla kiállítása, melyet a Szolgáltató elektronikus úton, a Látogató által megadott email címre küld.

5.3 A Szolgáltató a Látogatók személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően kezeli. A fentieken túl a személyes adatokat harmadik személyeknek csak és kizárólag a Látogató hozzájárulása esetén továbbítjuk, és csak hatósági megkeresések esetén adjuk ki.

 1. Látogató jogai és jogérvényesítési lehetőségek

6.1 A Látogató bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon.

6.2 Szolgáltató a Látogató kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – a Látogató személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

6.3 A Látogató a jogait ügyfélszolgálaton keresztül gyakorolhatja.

6.4 A Látogató bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Látogató a Webshopban maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

6.5 A Látogató kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Látogató ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Látogató jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Látogató, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Látogató jogos érdekét nem sérti.

Ha a Szolgáltató a Látogató helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

A Látogató tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

6.6 A Látogató az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy
 • Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

6.7 Amennyiben a Látogató szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Webshop használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Látogatóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 1. Hírlevél

7.1 A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel e-mail küldésére, azokat harmadik félnek nem adja át.

7.2 Az e-mail címek kezelése elsősorban a Látogató azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

7.3 A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el a Látogatók részére. Az ilyen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.

7.4 Hírlevél

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak a Látogató kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során a Látogató által megadott adatokat kezeli.

Hírlevél esetében a Szolgáltató, mindaddig kezeli a Látogató hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig a Látogató a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából emailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén a Szolgáltató további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Látogatót. A Látogató bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja. A regisztrált felhasználóink a személyes oldalukra belépve is bármikor és ingyenes leiratkozhatnak a hírlevélről.

 1. Egyéb rendelkezések

8.1 Szolgáltató rendszere a Látogatók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Látogató által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

8.2 Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Látogatót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

8.3 Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok véletlenszerű, vagy nem tervezett megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

8.4 Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Látogatót Webshop felületén történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Látogatónak a Webshop további használatához el kell fogadnia a módosításokat, a Szolgáltató által, a Webshop biztosított módon.

Budapest, 2017. november 16.

Az adatkezelési nyilatkozat letölthető PDF formátumban az alábbi linken: adatkezelési nyilatkozat